La gestió de nòmines: una de les àrees més sensibles a les PIMES

La gran majoria de les pimes disposen d’una Gestoria com a responsable de la gestió de la nòmina de la seva empresa. Però, com es gestiona tot el procés?

Tots els mesos, el responsable de RRHH de l’empresa rep un fitxer normalment en format PDF amb el contingut de les nòmines de cadascun dels empleats i de les empreses del grup.

Existeixen empreses que per acord amb els seus gestors prefereixen rebre un fitxer PDF per empleat. Tot això es converteix en un treball tediós per part del responsable o delegat de RRHH, havent de classificar en un arbre de directoris de la xarxa del seu sistema d’arxius cadascun d’aquests fitxers assegurant-se que es trobin en un lloc segur i no accessible a persones no autoritzades.

Un altre dels treballs que comporta aquesta gestió és la d’imprimir a paper cadascuna de les nòmines i lliurar-la-hi a cada empleat. És cert que també existeix la possibilitat d’enviar la nòmina a cada empleat per e-mail, però no deixa de ser un treball que requereixi el seu temps.

Des de RIC.DOC i gràcies al nostre gestor documental DocuWare, procedim a l’optimització completa del sistema de recepció, gestió i lliurament de les nòmines. DocuWare ens permet separar i classificar cada nòmina per empleat, extreu les dades d’interès de cada document, el certifica digitalment i ho envia per e-mail si es necessari, i tot això amb només imprimir el document cap a la seva impressora digital DWprinter.

El gestor documental no solament permet la tramitació i classificació de cadascuna de les nòmines, també permet, com ja hem comentat, extreure les dades rellevants de cada document permetent integrar aquestes automàticament a fitxers tractables per a càlculs interns o incorporació d’aquestes a aplicacions de Gestió de cada empresa.

Des de RIC.DOC garantim una optimització de temps en el tractament de la informació i un estalvi en costos d’impressió. La gestió de les nòmines amb DocuWare deixa de ser una feina tediosa i es converteix en una tasca absolutament mecanitzada i optimitzada.

No dubtis contactar amb nosaltres, el nostre equip de consultors està per ajudar-te.

About the Author:

System Consultant de RIC.DOC.