Els darrers dies la pàgina web INTEREMPRESAS ens ha publicat l’article el nostre director comercial i company Juan Pedro Palanques l’article sobre els Serveis de Gestió Documental que ofereix RIC.DOC per a les empreses, i la transformació digital en el sector empresarial. Seguidament us adjuntem el link per a la lectura del mateix.

https://www.interempresas.net/Graficas/Articulos/256233-Transformacion-digital-un-paso-hacia-el-futuro.html