Sens dubte, una decisió molt important, alguna cosa que mereix la seva meditació, valoració i deguda planificació.

Un canvi d’ERP, adaptació o nova adquisició d’una Eina de Gestió per a l’empresa no és una banalitat, no és tampoc executar un setup.exe i seguir instruccions, és una decisió molt important que afecta de ple a l’operativa de l’organització i al seu futur pel qual tots els passos a efectuar han d’estar plenament consensuats entre el client i el seu proveïdor de serveis.

Quan s’indica un canvi d’ERP? La majoria de les PIME inicien les seves marxes amb eines que compleixen perfectament amb la seva comesa inicial, però que per creixement o normatives deuen ser canviades.

Moltes empreses disposen de solucions que per separat compleixen la seva funció, però que no guarden relació entre els processos requerint usar diferents aplicacions per poder gestionar per exemple un circuit de Compres o Vendes, és a dir, es pot generar una comanda o pressupost mitjançant un aplicatiu, però no es guarda el document en relació amb els albarans i factures, no existeix una eina de visió global amb enllaç al procés i als documents, una traçabilitat. Altres aplicatius potser guarden més relacions entre documents incloent per exemple gestió de magatzems, però no tenen potser una eina de comptabilitat financera. Uns altres per les seves característiques no s’adapten a canvis normatius o si ho fan, deuen sofrir actualitzacions directes del fabricant.

Totes aquestes dificultats que apareixen amb el temps poden arribar a afectar directament a la productivitat i la competència de l’empresa, per això un canvi d’ERP es converteix en la majoria de les ocasions en una necessitat per a la supervivència.

Una altra de les possibilitats de canvi d’ERP és quan l’empresa obre noves línies de negoci i l’eina existent o bé no s’adapta o la seva adaptació pot ser alguna cosa summament complexa i traumàtica. Sovint també succeeix que per aquest tipus de motius el proveïdor no pugui satisfer els canvis per coneixement o per possibilitats del producte.

Lloc a efectuar un canvi de ERP devem considerar que:  aquest pugui ser usat en el núvol en una instal•lació local i que aquest sigui modular, és a dir que puguem adquirir els serveis de mòduls específics i no pagar per una eina repleta de funcions que probablement no s’utilitzen, dit això el proveïdor del ERP no deu ser un simple proveïdor de serveis, ha de ser un bon consultor i un soci tecnològic per al client, algú que transmeti confiança i coneixement, que ofereixi ja no solament un bon coneixement de la solució a implantada, ha de ser també un ben coneixedor del negoci del seu client i dels processos empresarials.

He de passar totes les dades existents al nou al nou ERP? Això dependrà en la majoria de les ocasions d’una qüestió tècnica i alhora econòmica, l’adquisició d’un ERP no és qualsevol cosa i aquesta resposta mereix tot un procés de consultoria. Cert que en la majoria de les ocasions amb transferir clients, proveïdors, articles i comptes podem tenir una buna basi per començar a treballar i de vegades depenent del client i el seu ERP existent poc més es pot fer, però si es demana per exemple el traspàs de tota una activitat comercial, llavors requereix temps i valoració. A vegades els dos ERP poden estar operatius durant un temps, un per a nova informació i l’anterior com a Consulta.

Com ha de ser el nostre ERP? Com ja hem comentat la base d’aquest ha de ser modular, però El nostre ERP ha de poder Gestionar els processos de l’empresa en l’àmbit de Compres i Producció, Vendes i Tresoreria, Qualitat i CRM, Comptabilitat, Gestió Documental o ECM permetent una gestió dels processos incloent les funcionalitats d’un bon BPM. Ha de permetre una bona usabilitat de les dades per a comandaments intermedis o directius, facilitar informació d’una manera a través de sistemes d’obtenció, anàlisi i transformació de les dades com per exemple quadres de comandaments integrals, indicadors, informes i gràfics dinàmics.

Deu disposar de la possibilitat de poder efectuar adaptacions que per actualitzacions del producte no es vegin afectades, és a dir novament programes. Ha de ser també un sistema que permeti l’enllaç amb altres aplicacions mitjançant connexions Web o altres tecnologies relacionades.

Des de RIC.DOC apostem per SAP Business One com ERP para PIME per la seva usabilidad, per la possibilitat d’ús en el Núvol o en local amb base de dades Microsoft SQL o SAP HANA, pel seu accés des d’un dispositiu mòbil, pel seu disseny, pel seu fàcil i ràpida implantació, per la seva flexibilitat d’adaptació i pels més de 500 complements que disposa. Per poder tractar degudament qualsevol procés de Comptabilitat i Finances, Gestió Comercial CRM per a Vendes i Clients, Compres i Operacions, Serveis, Inventari i Magatzem, Gestió de projectes control de producció obtenció d’informes i Administració. És també una solució eCommerce b2b i b2c, per a portals web i Apps empresarials integrades.

RIC.DOC aposta i assessora als seus clients en SAP Business One per la garantia de manteniment i d’evolució del producte, pel gran equip humà que dia a dia treballa para i millorar i adaptar un producte capdavanter a tot el món.

Newsletter ProfesionalToda la información que necesitas para convertirte en una Empresa 4.0.

Te mandaremos toda la información que necesitas mensualmente.