Categoria: Comparativa

BPM més que un software per a modelar processos

La transformació digital requereix l’enllaç entre les persones, els processos de negoci i la tecnologia. Dins de les diferents solucions avui vull destacar les eines BPM (Business Process Management / Gestor de Processos de Negoci). Ens permeten supervisar aquest vincle i obtenir els indicadors necessaris que ajudin a prendre decisions dins dels departaments o negocis. Actualment les empreses requereixen de diverses eines informàtiques CRM, SGA, ERP, ECM. En cada cas la que millor s’ajusti per als seus diferents departaments. Mitjançant un sistema BPM es pot gestionar el procés de negoci independentment de l’eina que es faci servir, fins i tot Llegir més

Els avantatges del servei cloud per a les pimes

Les pimes tenen com a missió crear productes de qualitat, atractius i acompanyats amb un excel•lent servei, d’altra banda, no deixa de ser un objectiu principal que la fabricació de productes i oferiment de serveis s’acompanyi d’un estalvi en costos, en temps de producció i resposta. Aquesta combinació, va directament relacionada amb la gestió de la competència, és a dir en el marge que s’obté per poder oferir preus atractius per als clients. La constant evolució de la tecnologia fa que les empreses siguin cada vegada més dependents de la mateixa i afecti directament a la seva competitivitat. Com hem dit, Llegir més

La tecnologia juga un paper clau en l’aprovació de factures

La tecnologia ha jugat i juga un paper molt important en la modernització de les empreses i els seus processos. Primer van ser les companyies amb més capacitat organitzativa les que van introduir els primers Workflow o fluxos de treball digitals en les seves organitzacions incorporant sistemes ECM i BPM. Avui dia, la tecnologia està a l’abast de tot tipus d’empresa i tota solució que pugui disposar una gran companyia, ara està també a l’abast de la més petita. A causa de tot això, es fa vital que l’administració i les empreses estiguin obligades a modernitzar els seus sistemes, a Llegir més

Sabem realment el significat de totes les sigles de l’entorn tecnològic?

Estem en constant bombardeig de sigles, en qualsevol entorn tant particular com laboral, tant en l’entorn físic com en el virtual, estem bombardejats de sigles i mes sigles intentant imposar-se en el nostre subconscient per condicionar-nos en les nostres decisions diàries. En entorns oficials: BOE, IVA, SEPA, DNI, ITV, IPC, PIB, … En entorns esportius: LFP, FIFA, ACB, COI, … En entorns polítics: LOGSE, PCE, ONU, OMS, OPEP, OTAN, … En entorns mèdics: UVI, SIDA, ATS, MIR, … En entorns tecnològics: PC, CPU, ASCII, BIOS, MIDI, PDF, SQL, SSL, VGA, USB, … I com no podia ser d’altra manera en entorns tecnològic / Professional: ECM, CRM, Llegir més

Docuware i la gestió unificada de documents

L’evolució i el creixement van alçar l’ús del paper, sent necessari evolucionar els sistemes de classificació i ús de la documentació. No va ser fins al segle XVIII i concloent amb la primera revolució industrial sobre l’any 1850 on es va introduir el primer procés químic per a la generació de paper convertint-se en una de les bases de la nostra cultura. El paper va passar a ser la base de la nostra formació, de la constància dels nostres fets i els nostres resultats professionals. Els arxius van créixer exponencialment ja que l’ús del paper es diversifico en el legal, Llegir més

Necessito implantar un sistema de Gestió Documental, però per on ha de començar la meva empresa?

Un projecte de gestió documental per a una companyia a priori no tenim la consciència que vagi a crear un tràfec important ni que tinguem d’afrontar un procés de gestió del canvi com podria ocórrer, i aquí si tenim aquesta consciència, amb el canvi i la implantació d’un ERP, un CRM o qualsevol altre tipus de gestor que ens obligui a modificar d’hàbits, usos i costums. Sent bastant certa l’afirmació anterior, no haurem de perdre de vista que un gestor documental és una eina i potser la que més, absolutament transversal per una companyia. El gestor documental ens pot ajudar Llegir més

Docuware 6.12 avança cap a la integració absoluta d’un entorn web

DocuWare és una empresa dedicada en exclusivitat al seu producte i tots els anys, publica dues actualitzacions de el seu gestor Documental, és a dir, cada sis mesos llança una nova versió i aquesta, plena de novetats. La versió 6.12 de DocuWare avança cada vegada més a la integració absoluta de l’administració del producte en un entorn totalment web on la migració de la tecnologia Silverligth cap HTML5 és ininterrompuda i sense marxa enrere. La majoria de les opcions noves que es publiquen vénen de l’aportació dels proveïdors i clients en els fòrums de col·laboració, entre tots, vam votar les Llegir més

La factura electrònica s’imposa lentament a les empreses

Una de les principals inquietuds que presenten les empreses és la gestió de les factures entrants. En RIC.DOC tenim àmplia experiència en la gestió de processos empresarials i un dels habituals sol ser el de la gestió de factures siguin de sortida o entrada. Una factura de sortida no sol ser un problema documental per a l’empresa que l’emet, però sí que pot representar un problema per a l’empresa que la rep ja que aquesta no es basa en un estàndard i cadascuna d’elles difereix en el seu aspecte fins i tot format. És a dir, la factura no és Llegir més

BPM vs. ECM

Començarem per resoldre el misteri de les sigles, intentarem desxifrar què hi ha darrera de cadascun dels noms, veurem en quins casos utilitzarem un o un altre, i analitzarem si és possible que convisquin a una mateixa organització. Què s’amaga darrera de les sigles BPM i quin és el seu significat? Un BPM (Business Process Management) és un software que permet modelar i automatitzar processos de negoci. A aquest tipus de software, col•loquialment li diem gestor de processos. Què s’amaga darrera de les sigles ECM i quin és el seu significat? Un ECM (Enterprise Content Management) és un software que Llegir més

Newsletter ProfesionalToda la información que necesitas para convertirte en una Empresa 4.0.

Te mandaremos toda la información que necesitas mensualmente.