Les pimes tenen com a missió crear productes de qualitat, atractius i acompanyats amb un excel•lent servei, d’altra banda, no deixa de ser un objectiu principal que la fabricació de productes i oferiment de serveis s’acompanyi d’un estalvi en costos, en temps de producció i resposta.

Aquesta combinació, va directament relacionada amb la gestió de la competència, és a dir en el marge que s’obté per poder oferir preus atractius per als clients. La constant evolució de la tecnologia fa que les empreses siguin cada vegada més dependents de la mateixa i afecti directament a la seva competitivitat. Com hem dit, es pressuposa que els productes i serveis que s’ofereixen són excel•lents, però no n’hi ha prou amb sol això, ara juga un paper molt important en tota cadena de producció la capacitat de servei que s’ofereixi, la gestió de tots els processos, la seva eficiència i seguiment.

Un dels avantatges que ens ofereix avui dia la tecnologia és el famós Núvol o Cloud Computing, en el que es diu un Datacenter o Centre de Dades. Aquesta modalitat tecnològica ens permet delegar a tercers tota la infraestructura ofimàtica necessària per a la nostra producció, és a dir, cedir a una empresa contractada la gestió del programari que necessitem per treballar.

Aquesta tecnologia es basa en uns punts bàsics: Estalvi en costos, Escalabilitat, Manteniment, Accessibilitat i Rendiment.

Però com justifiquem aquesta delegació? A poc a poc les PIME contracten cada vegada més els serveis en el núvol. En els seus inicis aquest servei entro amb força per gestionar la còpia de seguretat de dades. L’externalizació de les còpies de seguretat va ser la punta de llança d’aquests serveis, ja que van demostrar que disposar d’una còpia de dades fora de l’empresa és alguna cosa moltíssim més segur que guardar aquestes en la mateixa oficina per molt segur que sigui l’espai on es guardin. Els seus avantatges són molts. Còpies replicades en diferents servidors, accessibilitat a personal autoritzat, seguretat. D’altra banda, no es requereix un maquinari de còpia, així com suports magnètics difícils de protegir, personal encarregat de les còpies, proves periòdiques de restauració i temps a dedicar. En definitiva, una reducció de la infraestructura de TIC necessària i personal per a la seva funcionalitat i manteniment.

Amb el temps els serveis en el Núvol s’han incrementat i ara ja es parla Centres de dades on s’allotgen els típics servidors de dades amb totes les nostres aplicacions necessàries. Sistemes Operatius, Programari Ofimático com per exemple una suite de Microsoft Office, la mateixa eina de Gestió de l’empresa ERP, un Gestor de Processos (BPM) o un sistema de Gestió Documental (ECM) entre altres productes.

Amb la delegació física de les eines de treball a un proveïdor de serveis en el Núvol les empreses redueixen costos i personal al mateix temps que s’agiliten tots els processos.

Un estalvi en costos es produeix el no haver de fer-se càrrec dels costos de manteniments de la infraestructura TIC perquè tots els serveis es troben fora de l’empresa i solament es paga pels serveis contractats i no pel conjunt de tota la plataforma TIC necessària. Es paga en funció del que l’empresa necessita. De ser requerida una aplicació el sistema és escalable, per a més servei o menor segons es requereixi, és a dir que les llicències de programari no es compren, es lloguen ajustant el seu cost a la necessitat. Aquest punt és molt important perquè, si un producte no s’ajusta amb el temps a la necessitat real de l’empresa, es deixa de pagar i d’aquesta manera s’evita la inversió inicial de la compra d’aquest.

Una altra dels avantatges és l’estalvi en manteniment i gestió. En aquest cas és el proveïdor de serveis qui es fa càrrec de mantenir i actualitzar tot el sistema contracto sent absolutament transparent per als usuaris i l’empresa. Cal destacar que un dels avantatges més importants és l’accessibilitat al sistema perquè en estar el servei en un Centre de Dades, ens permet accedir a aquest des de qualsevol part del món. Amb tots aquests avantatges no devem oblidar-nos del rendiment i resposta, ja que tots els usuaris utilitzen les mateixes versions dels productes contractats evitant confusions i pèrdues de temps.

Des de RICDOC no som aliens al Cloud Computing, les nostres aplicacions de Gestió de Processos (BPM) amb Dokuflex, de Gestió Documental amb DocuWare i Signatura Biomètrica amb VidSigner són un clar exemple d’evolució i adaptació per a tot tipus d’empresa i especialment per a la PIME. La nostra experiència en el sector ens avala, no dubtis a contactar amb nosaltres.