En ple segle XXI, aquelles empreses que no hagin realitzat o tingut en compte a curt termini la transformació digital del seu model de negoci quedaran “fora de joc” o desbancades pels seus immediats competidors els quals sí hagin realitzat aquesta transformació, de manera que aquelles empreses que encara no ho hagin fet haurien prendre-s’ho com un repte.

La transformació digital és l’ús de la tecnologia en el model de negoci en el què si es realitza correctament optimitzarà els processos interns de l’empresa, eliminarà l’ús de paper i en conseqüència, incrementarà les xifres de volum de negoci a mig i llarg termini . El plantejament d’aquesta transformació ha de ser estudiada i analitzada prèviament perquè no es produeixin els típics errors que cometen moltes empreses en realitzar aquesta transformació:

 1.No conscienciar a i a tots els nivells

Tots els departaments de l’empresa, des de direcció fins al departament d’administració, passant per màrqueting, producció, recursos humans, etc. han d’estar conscienciats i implicats en aquest procés. Això no vol dir que el canvi s’hagi de fer en tots els departaments a la vegada, sinó que s’hauria de fer de mica en mica.

Fins i tot en la relació amb clients i proveïdors ha d’haver un acostament i consens en la mesura del possible per dur a terme la transformació. Cal tenir clar que la transformació digital ha d’estar centrada en el client.

2.Realitzar la mateixa transformació que la competència

Escollir el mateix procés de transformació que el de la competència no ha de funcionar a la nostra empresa. Cada empresa té uns processos interns que en majoria dels casos no corresponen amb els de la competència, de manera que el procés de transformació ha de ser diferent i adequat al model de negoci i els processos interns.

  3.Desistir massa aviat

Es dóna el cas de què en petites empreses i amb empleats d’avançada edat, el fet de realitzar el canvi suposa massa cost a l’inici, de manera que moltes empreses perllonguen massa en el temps aquesta transformació, de vegades fins i tot, aparcándola. En aquest punt, la direcció de l’empresa és clau en posar tots els mitjans perquè això no succeeixi.

4.Escollir un procés massa ambiciós per al tipus d’empresa

Un exemple clar seria que en una empresa de tipus familiar volgués treballar amb algun dels ERP més importants del mercat i pensats per a tipus d’empresa amb gran volum de negoci. El cost de la inversió un compensarà els beneficis de la transformació digital i l’aprenentatge serà molt costós.

5.No comptar amb professionals experimentats

El fet d’aplicar una transformació digital sense comptar amb professionals experimentats i qualificats com a experts en màrqueting digital, Big Data i Business analytics, etc. segurament comportarà a realitzar errors que haguessin estat detectats per aquests professionals.

6.No comptar amb serveis de consultoria de transformació digital

Lligat al punt anterior, també és necessària una font externa que ens ajudi a entendre i desenvolupar el canvi més eficient per a l’empresa a causa de l’experiència i visió global que tenen segons els diferents escenaris.

Us animem a que doneu un cop d’ull a la nostra web www.ricdoc.cat on trobareu les millors solucions tecnològiques per a qualsevol procés del vostre negoci: BPM, ECM, ERP, Signatura Remota fins al mòdul de Ticketing. T’aconsellem i proposem les millors solucions perquè no cometis cap error. Descobreix tot el que podem fer per la teva empresa!

Newsletter ProfesionalToda la información que necesitas para convertirte en una Empresa 4.0.

Te mandaremos toda la información que necesitas mensualmente.