La paraula ERP, són les sigles en anglès que provenen d’Enterprise Resource Planning, és a dir, planificació dels recursos empresarials. 

 

Per tractar-hi, avui dia es parla de sistemes d’informació que permeten dur a terme una gestió empresarial i els seus recursos amb l’objectiu d’optimitzar els diferents processos que duu a terme una empresa. Entre aquests trobem: aspectes financers o comptables, RRHH, compres o producció, prestació de serveis, CRM, MRP, etc.

Entre les diverses avantatges que proporcionen els ERP cal destacar:
– Evita duplicitat d’informació
– Optimització de processos
– Informació accessible
– Informació compartida per l’empresa

El que es tradueix en una major eficiència de l’ús de la informació, del temps de treball, eficàcia en els processos realitzats i, per tant, una millora total en la productivitat de l’empresa.

Ara parlem de les Pimes, sigles de les paraules petites i mitjanes empreses, les quals es caracteritzen de forma general per:
– A Espanya representen més del 90% de les empreses.
– La gestió sol ser portada per poques persones la qual cosa produeix que totes tinguin coneixement sobre tots els àmbits de l’empresa.
– Es troba centralitzada pel que fa a procesos.

Un cop vist que és un ERP i que són les Pimes, ens qüestionem: Quins són els millors ERP per a Pimes? Ja que per poder aprofitar els seus avantatges al màxim cal saber com s’adequa millor a les necessitats de cada empresa.

Entre l’oferta d’ERP per a Pimes ens trobem amb una àmplia varietat dels que destaquem pel seu rendiment i operativa: SAP Business One, Microsoft Dynamics NAV, Sage Murano, Unit 4. Entre ells, i per això ho hem esmentat en primera posició, ressaltar SAP Business One, creat especialment per ser un ERP de pimes. A continuació detallem algunes de les seves funcionalitats més rellevants:

SAP Business One destaca per la seva integració modular, el seu sistema business intelligence (BI), el qual ofereix a l’empresa un ampli nombre d’informes i consultes a generar per poder tenir la major informació possible per realitzar anàlisis empresarial, KPIs personalitzables i generació de alertes o bloquejos.

SAP Business One és un ERP en constant evolució, ja que a poc a poc amb cada actualització es va acostant més a les noves necessitats que es van creant a les empreses i intenta ser més competitiu tant en el sector com amb si mateix. Tant és així que cada vegada abasta més quota de mercat i poc a poc va desbancant als seus germans SAP dins de les empreses de més volum, pel fet que és un tot en un i el cost és significativament menor que el d’altres productes SAP.

En SAP Business One trobem la integració des CRM amb campanyes o activitats entre altres opcions, MRP per saber en tot moment les nostres necessitats de material, cadena de proveïment completa ja sigui a través de proveïdor o com a fabricant donant la possibilitat de generar llistes de materials i ordres de producció, procés de vendes, gestió de cobraments i pagaments, gestió de projectes i gestió financera i comptable dels aspectes empresarials des reconciliacions de pagaments fins tancament d’exercicis.

– A més, proporciona garantia de marca SAP, marca de referència en el mercat dels ERP.

La majoria de les ERP avui en dia ja permeten accés des de dispositius mòbils per tenir sempre la nostra empresa sota control, connexió amb altres sistemes o aplicacions, implantació tant local com en el núvol, exportació i importació de dades, etc.

Fa anys que van començar els ERP, però estan a l’última!

 

 

 

Newsletter ProfesionalToda la información que necesitas para convertirte en una Empresa 4.0.

Te mandaremos toda la información que necesitas mensualmente.