Els que coneixem i treballem per a les petites i mitjanes empreses sabem perfectament que el seu grau d’èxit i supervivència està entre altres el de no perdre el tren de la tecnologia. La competitivitat és clau per continuar i la renovació una obligació.

Si estudiem l’evolució industrial, podem identificar clarament que la tecnologia ha estat clau per automatitzar processos de tot tipus tant siguin de producció com de gestió. Si mirem 40 anys enrere, veurem aquelles màquines que produïen de manera repetitiva. És evident que hi havia un disseny per a la creació de la màquina, el producte a generar i tota una sèrie de processos de gestió per tal que el producte final fos consumit i fins i tot reciclat, però ara tot i semblar igual ha canviat de manera radical.

Recordo perfectament com no fa més de 25 anys les empreses van començar a renovar la seva manera de treballar per incorporar tecnologies informàtiques pels seus processos de fabricació i gestió. Apareixien les eines de disseny i de gestió empresarial, les primeres versions d’eines ofimàtiques per crear els primers fitxers electrònics permetent una nova manera de classificació en carpetes digitals de documents, va ser el primer cop cap a una futura automatització de processos. Tot i la tecnologia que apareixia, els processos de gestió en especial continuaven evolucionant, si, però molt lentament. Era inevitable i fins i tot avui és inevitable per a moltes empreses i aquí hi ha el problema, en què es fa necessari intercanviar informació, documents amb tots els interlocutors dels processos de manera visual tot utilitzant mètodes que considerem primitius com l’ús de paper o de consentiment presencial.

Recentment, la necessitat precisament competitiva va fer que per tal de guanyar terreny a la competència calia donar una resposta al client que fos més àgil i eficient que el nostre competidor provocant l’aparició d’eines de gestió que suprimien processos manuals per automatitzats, sistemes que evitaven, per exemple, el desplaçament de persones per l’intercanvi d’informació. És a dir, jo vull això i ara mateix. Aquest fet consentit ha fet que moltes empreses gestionin la competència per tal de millorar tots els ponts de comunicació i altres que potser per desconfiança o per poca motivació no han fet el pas. Fins aquí diríem que arriba una de les revolucions industrials, la més que anomenada i coneguda en el sector com la tercera, la que ha fet que moltes empreses han fet una inversió cap a la tecnologia de la informació.

Des de RIC.DOC pensem que moltes empreses no han arribat a concloure aquesta fase, que moltes disposen de sistemes informàtics bàsics o primaris, és a dir sistemes que permeten crear informació però sense cap mena de vinculació, sistemes completament separats per circuits de Compres, Vendes, Marketing i altres com de RRHH.

Per a moltes empreses, encara hi ha temps d’adaptació, de no perdre el tren de la tecnologia i la competència i pensar que encara estem tot just en els inicis de la quarta revolució industrial.

Tota aquella empresa que integri tots els seus processos de gestió en un entorn digital continuarà endavant, d’altra manera desapareixerà, per això el nostre equip de RIC.DOC assessorem degudament els nostres clients guiant-los cap al camí de la seva integració digital amb un clar objectiu. No cal que deixis de treballar de la manera que ho fas, només cal mecanitzar els teus processos i adaptar-los a les necessitats dels teus clients, només així tindrem continuïtat. El més important, el temps.

Ara toca saber de la nova revolució, la que moltes empreses de les grans ja van iniciar amb fortes inversions, parlem de la transformació dels processos de negoci, la del Big Data i la seguretat informàtica.

Fins ara ens havia preocupat servir al client de manera àgil i eficient, ara és l’hora d’anar més enllà, la de descobrir els interessos dels nostres clients del quan i com consumeix, sense haver d’interrogar, vull dir saber, sense interrompre i d’actuar de manera anticipada.
Sembla molt xafarder haver de posar els sentits, però el saber permet a les empreses orientar-se cap a la productivitat, per derivar inversions i esforços al que realment interessa al client i d’aquesta manera produir de manera justa amb menor temps i major benefici. Neixen doncs nous oficis com els analistes de dades, però també noves maneres de servir i atendre els clients.

RIC.DOC és una empresa suficientment preparar per atendre clients de tot tipus d’empresa independentment del seu sector. Som experts en assessorament i ens agrada compartir el camí amb els nostres clients, ens agrada i volem sé part important del negoci, d’involucrar-nos en tots els projectes.

Newsletter ProfesionalToda la información que necesitas para convertirte en una Empresa 4.0.

Te mandaremos toda la información que necesitas mensualmente.