La transformació digital és un dels passos més freqüents en el qual s’están afrontant les empreses actualment, si més no, en un futur pròxim. La transformació digital optimitza els recursos, no només recursos físics, també els recursos empresarials, és a dir, es gestionen dades i documents.

Cada cop més ens trobem en un món més digitalitzat, i es que l’evolució és inevitable. Actualment les grans corporacions com empreses petrolieres, empreses del sector industrial i logístic, converteixen en una prioritat estratègica invertir en la transformació digital. La digitalització d’alguns sectors de les nostres empreses esta sent clau per estar a l’ordre del dia. Què ens aporta fer inversió en aquest tipus de tecnologies? Augment de la productivitat, estalvi en recursos físics, com documentació, amb una perspectiva ecològica, cada cop amb més regulació i demanda en l’actualitat. També un dels beneficis més destacables és l’eficiència en recursos empresarials, les dades s’optimitzen, convertint-les en información valuosa per a l’empresa, capaç de detectar pèrdues i traduir-les en beneficis.

Un dels nostres serveis és l’ECM, un gestor documental, és un sistema integrat que s’ocupa de totes aquestes tasques. La gestió documental arxiva i vincula els arxius digitalment, automatitzant fluxes de treball. Tot s’integra a la xarxa, on s’estructura la informació i els documents. La facilitat de disposar els arxius digitalment facilita la cerca, reduïnt el temps de cerca considerablement al ser de ràpid accés. La gestió documental abraça tots aquests factors, es un sistema que automatitza tots els procesos interns, no és només arxivar i gestionar, si no que grans cuantitats de documents tenen una accessibilitat que abans no tenien. A Ric ajudem a les empreses a incorporar procesos de digitalització als seus sistemes, amb solucions reals, personalitzades per a cada client.