Una vegada una empresa s’ha decidit per incorporar un software de signatures digitals, arriba la següent pregunta: incorporem un software de signatura biomètrica o bé incorporem un software de signatura remota.

Realment, cal prendre aquesta decisió? Són incompatibles ambdós tipus de signatures? Intentarem en aquest breu article explicar què és cada tipus d’aquestes signatures per aportar una mica de llum a la disjuntiva.

Una signatura biomètrica és una signatura manuscrita, però sobre un dispositiu digital. És a dir, signem un document de manera tradicional, però directament en un pdf, sense arribar a generar el paper. Per contra, una signatura remota és una signatura més moderna que es basa en un sistema de doble autenticació (correu i mòbil habitualment) en la qual no hi ha una signatura manuscrita, sinó la seguretat que el signant és qui diu que és per les evidències que es poden aportar.

En quins casos utilitzarem una signatura biomètrica?
• Finestretes d’atenció al públic
• Departaments de RRHH a on es signen molts documents
• Departaments de magatzem a on s’entreguen mercaderies i s’ha de signar un albarà
• Transportistes amb dispositius tipus tauleta
• Altres

En quins casos utilitzarem una signatura remota?
• Bàsicament quan el signant no pugui desplaçar-se al lloc de signatura

Per tant, són incompatibles ambdós sistemes? Per suposat que no, donat que una mateixa empresa pot necessitar signar diferents tipus de documents per qualsevol dels dos sistemes.

Com funciona una signatura biomètrica bàsicament, tenint present que es pot integrar amb qualsevol tipus de software?
• Es genera el document o documents a signar
• Es signa el document a través de la tauleta (no cal signar cada pàgina com a la signatura manuscrita)
• S’estampa el certificat digital al document automàticament
• Ja tenim el document signat amb plena validesa legal

Com funciona una signatura remota bàsicament, tenint present que es pot integrar amb qualsevol tipus de software?
• Es genera el document o documents a signar
• S’envia un correu electrònic automàticament a la persona que ha de signar amb l’enllaç al document i amb una sol·licitud d’acceptació
• En cas que el signant accepti, se li envia un SMS al seu mòbil amb un codi de verificació únic
• El signant posa aquest codi a la plataforma a la que se li ha obert el document
• Ja tenim el document signat

Necessites ajuda?? Vols saber més informació sobre els diferents mètodes que tenim per signar digitalment? A RIC.DOC som els especialistes que necessites, i estarem encantats de poder ajudar-te.

Newsletter ProfesionalToda la información que necesitas para convertirte en una Empresa 4.0.

Te mandaremos toda la información que necesitas mensualmente.