La tecnologia està cada cop més entrellaçada amb les nostres vides, ens obre nous horitzons, noves oportunitats, noves possibilitats i així poder evolucionar amb els nostres objectius i perspectives de futur. La digitalització ens proporciona aquelles eines que fan el nostre entorn més amable, facilitant-nos les tasques més habituals, fent el nostre dia a dia més funcional. Aquestes millores ens donen més temps per nosaltres, donant-nos capacitat per optimitzar i gestionar el nostre temps, sense perdre’l en tasques feixugues, fàcilment automatitzables.

Pel que respecta en l’àmbit empresarial, la digitalització és especialment útil i beneficiosa, atorga solucions a tota mena de departaments. Poder atendre i cobrir tota la informació que generen les empreses, entendre-la i interpretar-la  sempre aportarà informació de valor. Tota aquella documentació sensible de les empreses, a la qual se li aplica una visió analítica, sempre aportarà una gran quantitat d’informació que ens donarà més governabilitat sobre els nostres negocis, amb un control més precís.

A RIC SOFTWARE DIVISION desenvolupem software de gestió, creem i personalitzem solucions a mida. Amb aquests software facilitem a les empreses la gestió dels documents, d’aquesta manera optimitzem molts d’aquells processos manuals que habitualment ralentitzen el ritme de treball. A RIC implementem projectes tecnològics personalitzats per a cada sector. Cada empresa, cada sector té les seves pròpies necessitats i objectius; ens adaptem i atenem tots aquells aspectes que necessiten millorar mitjançant consultories tecnològiques, organitzem conjuntament amb els nostres clients projectes personalitzats per a cada negoci.

L’ideari empresarial ha d’observar el canvi tecnològic com aquella eina que li facilita estar en consonància amb l’actualitat tecnològica dels nostres dies; el 54% de les empreses a Espanya no treuen partit de les seves dades i documents empresarials, no disposen de programes enfocats a l’anàlisi i a la gestió de dades; només el 20% està aplicant eficaçment aquells sistemes dedicats a la digitalització. És necessària l’aplicació d’aquestes tecnologies quan hi ha informació de poca qualitat, els processos es descontrolen, hi ha retards en les tasques, hi ha costos elevats, excessiva generació de documents, duplicació de la feina, manca de control en els processos, entre d’altres. Amb tot això, ens adonem que els processos analògics comencen a formar part del passat. A més s’ha de tenir en compte l’impacte ecològic que implica tot això.

Aquestes tecnologies minimitzen l’impacte ecològic, afavorint la conservació del medi ambient. La digitalització és el pas definitiu per una gestió òptima, agilitzant i automatitzant els processos, connectant-os directament cap a la nostra empresa d’una manera transversal.

Newsletter ProfesionalToda la información que necesitas para convertirte en una Empresa 4.0.

Te mandaremos toda la información que necesitas mensualmente.